Nu lyfter Sverige!

Nyindustrialiseringen av Sverige står för dörren. Tekniska genombrott inom energilagring och avancerad mjukvara har gjort det möjligt att bygga helt nya typer av farkoster: elektriska bilar, lastbilar, skogsmaskiner och cyklar. Elmotorn revolutionerar nu samtliga transportslag. 

Flyget är inget undantag. Samma elektrifiering som tagit fart på marken kommer nu även att ske i luften. Flygplan och drönare tar något längre tid att bygga och certifiera, men kommer även de snart att vara elektriska. I Norge har man gått ut med att allt inrikesflyg skall vara elektriskt till 2040 och även den Svenska regeringen har stark tro på elflyg. Inom EU har man har nyligen infört uppdaterade regelverk som möjliggör detta.

Vi tror att elektrifieringen av luftrummet är ett paradigmskifte som kommer att ha stora konsekvenser för industrier, för transporter, handel och sättet vi lever våra liv. Transporter av alla sorters laster, inklusive passagerare, kommer att bli billigare, grönare och snabbare.

Här finns en stor möjlighet för Sverige att bygga vidare på vårt arv och bygga upp en världsledande industri inom elflyg.

Världsledande på flygteknik

Sverige är väldigt bra på att bygga flygplan! I nära hundra år har SAAB utvecklat världsledande militära och civila flygplan, och genererat ett starkt ekosystem kring flyget. Dessutom har vi stor kompetens inom batteriteknik, elmotorer och kraftöverföring. Det finns alltså ledande expertis inom samtliga relevanta områden i Sverige vilket ger oss ovanligt bra förutsättningar för att bygga elektriska flygplan.

Precis som med elbilar så möjliggör elmotorn nya konstruktioner. Övergången till elmotorer och batterier gör att elektriska flygplan kan följa en annorlunda logik än traditionella flygplan. Vi tyngs  inte av gamla dogmer för hur flygplan skall byggas. Fysikens lagar och internationella säkerhetsbestämmelser sätter ramarna för Katla Aeros arbete. 

Sverige rankas ofta som ett av världens mest innovativa länder. Vi tror att det till stor del beror på den ’svenska modellen’ med plattare hierarkier och kortare beslutsvägar. I Sverige har vi nära samverkan mellan akademi, näringsliv och myndigheter, vilket gör det möjligt att agera snabbt och effektivt på idéer. Testbäddar som LFV LARC i Örnsköldsvik/Åsele/Storuman och Green Flyway i Östersund/Rörås gör det enkelt att utveckla och testa prototyper under verkliga förhållanden.

Stora avstånd – stora möjligheter  

Sverige är även ett stort land. 1572 km från norr till söder. Däremellan, städer, byar och orter, industrier, gruvor, skog, fjäll, åkrar, öar, skärgård och sjöar. Flyget tar alltid rakaste vägen, oavsett hur terrängen ser ut, vilket nästan alltid sparar tid. 

På 60-talet slog jetmotorn igenom och sedan dess har den tekniken gjort världen 10x mindre. Samma revolution som jetmotorn ledde till för transport och resor över långa avstånd, kommer elmotorn nu att leda till för korta, regionala resor med upp till 10x besparingar i tid. Utöver att ersätta fossildrivna farkoster som helikoptrar, flygplan lastbilar och personbilar på vissa sträckor kommer elflyget att öppna för helt nya transportmönster. Bandbredden per kg/km för att skeppa sensorer, gods eller människor kommer att gå ned kraftigt i pris. Precis som mobiltelefoner har ändrat våra liv i grunden kommer nya elektriska luftburna lösningar att omforma samhället och bli ett naturligt inslag i våra liv.

Grönare flyg

Det är ingen hemlighet att flyget behöver bli grönare. Eldrivna flygfarkoster som drönare och flygplan erbjuder ett grönt alternativ för regionalflyget. Dessutom kan helikoptrar, lastbilar och skotrar ersättas på vissa sträckor, vilket ökar det gröna avtrycket och påverkan på terrängen. 

Vårt mål är nollutsläpp av CO2 från våra flygfarkoster. Därtill vill vi bidra till ett framtida ekosystem där grön el självklart används för att ladda dem. Det är inte enbart upp till oss att se till att detta blir verklighet, men vi kommer att dra vårt strå till stacken för att ställa om till hållbarare transporter.

Katla – Ett ny, svensk flygplanstillverkare 

Vi tror att Sverige behöver en stark, civil tillverkare av elektriska drönare och flygplan. Sverige har alla förutsättningar att leda utvecklingen inom elflyg och Katla Aero arbetar för att förtjäna det förtroendet.

Men vi nöjer oss inte med det. Katlas mål är att bli världens främsta flygplanstillverkare för elektriska, vertikalstartande drönare och flygplan. Med bas i Sverige så utvecklar och bygger vi snabba, snygga och smarta flygfarkoster med unik design och stabil, säker teknik. Tillsammans med våra starka industriföretag och engagerade myndigheter så tar vi dem sedan till världen. 

Detta är ingen liten vision. Tvärtom så kommer det att krävas en stor insats för att lyckas med detta. Men visionen ger oss mycket energi – även om riskerna är stora är möjligheterna långt större. Framför allt planerar vi att ha riktigt roligt på vägen! Vi vill ge fler möjlighet att upptäcka glädjen i att flyga och vill därmed bidra till att nyindustrialiseringen av Sverige får luft under vingarna. 

Den nya dagen gryr. Oändligt är vårt stora äventyr! (skrev Karin Boye

Välkommen att följa med på en hisnande, högtflygande elektrisk resa med oss. 

Katla Aero AB, Kastanjevagen 2, 18670 Brottby, Sweden. Org. nr. 559187-2063 

Cookie and privacy policy